Restauratie

Glasatelier Immanuel - Kunst aan de bouw

Restauratie

Het komt veel voor dat belangrijk cultureel erfgoed van tijd tot tijd aan restauratie toe is.

Glasatelier Immanuel heeft bewezen ook grote restauratie opdrachten aan te kunnen - al dan niet in samenwerking met grote, ervaren glaszettersbedrijven. Restauratiewerk aan b.v. kerken is immers teamwork en moet voldoen aan de hoge eisen van de Nederlandse Monumentenzorg. Het atelier werkt dan ook volgens de richtlijnen van het glazeniersbestek dat is overeengekomen tussen de Rijksdienst voor de monumentenzorg en de OVG.

Het begint bij het verantwoord, zonder beschadigingen demonteren van de glas-in-loodpanelen, het schoonmaken, het kops verlijmen, restauratie van het glasschilderwerk en perfect retoucheerwerk en vervolgens het weer in lood zetten van het gerestaureerde glas. Daarna moeten de glas-in-loodpanelen, na het nodige herstelwerk aan muren, maaswerk en vensterstijlen en het aanbrengen van nieuwe brugstaven, in een goed beschermde museale opstelling van het gerestaureerde glas-in-lood herplaatst worden.

Het is een lang, maar vooral secuur traject.

Dit is ook nodig, want ook nu nog belandt vaak oud, kostbaar vakwerk in handen van de beun omdat de opdrachtgever vindt dat het zo goedkoop mogelijk moet. Dus krijgen niet de goede maar de goedkope aanbieders de opdrachten; niet de erkende vakmensen, maar lieden die het er even bij doen, die vaak zorgen voor onherstelbare schade aan het aan hen toevertrouwde cultuurgoed.

Cultureel erfgoed vindt je niet alleen bij kerken en bedrijven, maar ook bij particulieren. Glas-in-lood bepaalt vaak het gezicht van een kerk, maar waardevol glas-in-lood in huizen en bedrijven verhoogt ook vaak de waarde van panden.

Restauratie AmercentraleWat geldt voor glas-in-lood, geldt ook voor andere kunstobjecten. Zo heeft Glasatelier Immanuel de reusachtige goudglaswand, gemaakt door Pieter Wiegersma, bij EPZ in de Amercentrale gerestaureerd en opnieuw, en anders gemonteerd in de grote vergaderkamer van de Amercentrale.

Objecten in glas of keramiek zijn van teloorgang gered, mozaïeken hersteld en bijgewerkt met nieuwe materialen en technieken van onze moderne tijd en dankzij een grote ervaring. Nascholing in het buitenland blijkt hierbij noodzakelijk; in Nederland is een groot deel van de vakkennis verloren gegaan en er is geen scholing meer.

Scholing, ervaring en kennis van de juiste materialen is voorwaarde voor geslaagde restauratie.