Verklarende woordenlijst

Glasatelier Immanuel - Kunst aan de bouw

Woordenlijst voor monumentale kunst

Hierbij een woordenlijst in verband met monumentale kunst en architectuur.

Opmerkingen door de auteur/samensteller
Ik heb geprobeerd om zo kort mogelijk te definiëren, maar zo dat het toch verstaanbaar blijft. Sommige woorden zult u wellicht missen. Ik houd mij aanbevolen het melden van omissies en verbeteringen. Veelal zal ook gezocht moeten worden in de modernste vakliteratuur, uitgaven van producenten of wederverkopers van vakmateriaal, computer, vakliteratuur zoals b.v. glassoorten, loodsoorten, diverse materialen, instrumenten. soorten ovens, enz.. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk de oorsprong van vreemde woorden te verklaren. Als eeuwen na Christus bedoeld zijn die aangegeven in Romeinse cijfers, met daarachter een a, b, c of d om het kwart in die eeuw aan te geven (b.v. IIIb staat voor tweede kwart van de derde eeuw). Hoofdletter gevolg door punt: D: Duits, E: Engels, F: Frans, G: Grieks, L: Latijn.

Nick Gielen, Tilburg 1 februari 2010

 • aanzetlijn
  punt waar een boog ontspringt of, bij een boogvenster, waar de raamstijlen zich ronden
 • abacus
  dekplaat van het kapiteel waarop de architraaf rust (-abax: G. tekenbord)
 • absidiool
  kleine apsis
 • absis
  = apsis
 • absiskalot
  bolvormig gewelf dat de absis afsluit
 • acanthus
  berenklauw (plant) siermotief in de bouwkunst (kapitelen) (-akantha: G. doorngewas)
 • accoladeboog
  boog in de vorm van een accolade
 • acroterium
  ornament op de hoeken en het midden van het dak van een tempel (-akros: G. hoog)
 • ajourwerk
  opengewerkt decoratief werk (-F. ajour: doorschijnend)
 • ambo
  plaats voor lezing en preek in oude christelijke kerken (-amboon: G. welving)
 • ambulatorium
  omgang in een rond gebouw; kooromgang in een christelijke kerk (-ambulare: L. wandelen, lopen)
 • Amsterdamse school
  Nederlandse (bouw)stijl in XX, expressionistisch van aard; in de bouw gekenmerkt door versiering in baksteen en natuursteen
 • Andreaskruis
  kruis in X-vorm
 • ankerbalk
  balk die aan beide uiteinden met een houten pen is vastgelegd
 • anthropomorf
  in de gestalte van een mens (-anthropos: G. mens; morphe: G. vorm)
 • antiekglas
  handgemaakt, in cilindervorm mondgeblazen glas, uitgewalst tot vlakglas
 • antitype
  prefiguratie van een OT type
 • apocalyps
  openbaring (-apokaluptein: G. onthullen)
 • appliqué
  collage van glas op glas gelijmd (-apllicare: L. toepassen)
 • apsis
  ronde of veelhoekige koornis of altaarnis (-hapsis: G. verbinding)
 • arabesk
  “arabische” versiering in gestileerde blad en ranken (-arabesco: It. arabisch)
 • arcade
  boog rustend op zuilen of pijlers, ook reeks van bogen; vrijstaand of blind (d.w.z. met de muur tot een eenheid verbonden) (-arcata: L. overwelfde passage)
 • arcatuur
  arcade van kleine bogen
 • architraaf
  horizontale balk boven zuilen (-archos: G. hoofd, trabs L. balk)
 • archivolt
  voorzijde van een boog, al of niet geprofileerd of van versiering voorzien; b.v. als omlijsting van timpanen en portalen (voussure) (-arcus: L. boog, vultus: L. voorkomen)
 • art déco
  F. richting in de (decoratieve) kunst tussen 1910 en 1920; reactie op de art nouveau, gekenmerkt door strakke lijnen en vormen
 • art nouveau
  F. richting in de (decoratieve) kunst tussen 1890 en 1910, gekenmerkt door vormen afgeleid van vormen uit de natuur (D. Jugendstil, E. Modern Style)
 • attiek
  lage verdieping boven de hoofdkroonlijst
 • atrium
  Romeinse rechthoekige opening in het dak van een huis. (L. atrium) Bij vroegchristelijke kerken een door zuilengalerijen omgeven voorhof. Later ook de voorhal van een kerk (narthex)
 • axiaalbouw
  een gebouw waarvan de delen symmetrisch op de hoofd- en lengte-as staan (-axis: L. as)
 • axonometrisch
  in 3-D structuur getekend perspectief van een driedimensionale vorm (-axoon: G. as)
 • azijnverf
  mengsel van glaspoeder, vloeismeltmiddel (borax) en ijzeroxiden aangemaakt tot een niet transparante brandverf, gebruikt voor contouren en details
 • baksteenmozaïek
  mozaïek bestaande uit (stukken) baksteen in verschillende soorten en kleuren
 • baksteenreliëf
  reliëf in bekapte, extra gevormde of standaard baksteen
 • baldakijn
  overhuiving op zuilen of hangend, b.v. boven een altaar, graf of troon. In glas in lood nabootsing op glas. (-baldacchino: It. van Bagdad)
 • baluster
  kort pilaartje, boven recht en dun, beneden peervormig (-balaustion: G. bloem van de granaatappel)
 • baptisterium
  een losstaand gebouw waarin de doopvont of het doopbekken is, veelal een oktogoon (-baptizein: Gr. dopen)
 • barok
  stijl uit XVII en XVIII met plastische vormen en veel ornamentiek (-barrocco: Port. onregelmatig gevormde parel)
 • Baptisterium
  doopkapel (normaal los van de kerk) vaak in oktogoon (-baptizein: G. dopen)
 • basement
  grondstuk van zuilen, e.d. (-basis: G. voetstuk)
 • bas-reliëf
  reliëfplaat waaruit de figuren uit het achtergrondvlak steken (-basso: It. laag en relievo: It. opgeheven)
 • barok
  stijl uit XVII en XVIIIab met plastische vormen en veel ornamentiek (-barrocco: Port. onregelmatig gevormde parel)
 • barrière
  (F.) (weg)versperring (-barra: L. stang)
 • basement
  grondstuk van zuilen e.d. (-basis: Gr. voetstuk)
 • basiliek
  een vroeg-christelijke bouw, een kerk met 3 of 5 schepen, waarbij het middenschip, met ramen, (lichtbeuk) uitsteekt boven de lessenaarsdaken van de zijbeuken (-basilikos: Gr. koninklijk)
 • bas-reliëf
  reliëfplaat waarin de figuren uit het achtervlak steken (niet verder dan de dikte van de plaat ) (-basso: It. laag, relievo: It. opgeheven)
 • Bauhaus
  Kunstgewerbeschule in 1919 gesticht in Weimar voor theoretische en praktische toepassing in de kunst. In 1933 door Hitler gesloten. Staat ook voor de kunstrichting, zoals voorgestaan door het Bauhaus
 • beloden
  in lood zetten van glas
 • bema
  verhoogd platform (voor) in een kerk (-bema: G. verhoging)
 • biedermeier
  burgerlijke empire stijl 1820-1880
 • bifora
  venster met twee bogen (-i:L. twee, fores L. opening)
 • bindroede
  metalen staaf, recht of volgens loodlijn aangebracht om druk op te vangen
 • binnenwerks
  aan de binnenzijde van het werk gemeten
 • blaaspijp
  pijp waarmee glas geblazen wordt
 • Blaue Reiter
  groep kunstenaars in Duitsland, genoemd naar het schilderij van Kandinsky uit 1903, dat de kaft sierde van hun almanak in 1912 ; de groep bestond van 1911-1914; zij achtte emotie het belangrijkste creatieve element
 • blazoen
  wapenschild
 • boom van Jesse
  geliefd motief in de (glas)schilderkunst om de afkomst van Jezus te schilderen
 • borax
  vloeismeltmiddel
 • borgoens glas
  cilinderglas gefabriceerd in Bourgondië
 • bracteaat
  penning van dun goud of zilver (-bractea: L. dun blaadje)
 • branden
  inbranden van glasverf, grisaille en contourverf bij 675 graden
 • brandschilderen
  schilderen met brandverf (grisaille, zilvergeel of emailverf) op glas
 • brandverf
  verf gebruikt bij het brandschilderen
 • brise-soleil
  in de moderne architectuur draaibare schijven om de zon te weren
 • Brücke, die
  groep Duitse expressionisten in Dresden 1904-1913
 • brugstaaf
  staven horizontaal bevestigd in de opgaande muurdelen of kozijnen van een venster om de (glas-in-lood) ramen aan vast te maken samen met een strip aan de binnenzijde
 • brutalisme
  stroming in de architectuur tussen 1950 en 1970, afgeleid van“bréton brut” (F.) (ruw beton)
 • butzen
  flesbodemvormig glas uit midden van kroonglas of extra zo vervaardigd
 • buitenwerks
  aan de buitenzijde van het werk gemeten
 • Byzantijns
  vroegchristelijke stijl genoemd naar het zeestadje Byzantion, vanaf de tijd dat het gekozen was tot de Oost-Romeinse hoofdstad Constantinopel (stad van Constantijn) en een grote Romeinse keizerstad was geworden
 • calque
  overgetrokken tekening (in oostindische inkt) op half transparant calqueerpapier (-calcare: L. trappen op)
 • campanile
  vrijstaande klokkentoren (It.)
 • cannelure
  verticale groef in zuil (-canna: L. riet)
 • cartouche
  omlijst schildvorm, meestal met tekst of heraldisch motief (F. -charta: L. blad)
 • cannelure
  verticale groef in een zuilenschacht (-kanna: G. riet)
 • cassette
  F. vierhoekig verdiept vak in een plafond (-casa: L. huisje)
 • cenotaaf
  monument voor een daar niet begraven dode, (-kenos: G. leeg, taphos: G. graf)
 • centraalbouw
  symmetrische bouw rondom een (denkbeeldige) verticale as (-centrum: L. midden)
 • chevet
  (Franse) benaming voor het geheel van absis, kooromgang en straalkapellen
 • chryselefantine
  van goud en ivoor (chrusos: G. goud; elephantinos: G. van ivoor)
 • cilinderglas
  = antiekglas (cilinder: G. kulindros: rol)
 • classicisme
  stijlgenoemd naar (het navolgen van) de klassieken
 • clerestorium
  = lichtbeuk
 • colonnade
  zuilenrij (-columna: L. zuil
 • composietkapiteel
  kapiteel dat uit meerdere stijlen is opgebouwd (-compositum: L. samengesteld, capitellum: L. hoofdje)
 • concaaf
  naar binnen gebogen (-cavus: L. gewelfd)
 • console
  F. vooruitstekende ondersteuning van een bouwonderdeel
 • constructivisme
  kunstvorm in de periode 1919-1944 naar mathematisch-technische principes (construere: L. bouwen)
 • contourverf
  niet transparante brandverf voor lijnen en contouren op het glas (-contour: F. omtrek)
 • contrefort
  steunbeer (contra: L. tegen, forte: L. sterk)
 • convex
  naar buiten gewelfd (convexus: L. samengebracht)
 • cousinrood
  = Jean Cousin verf
 • crypte
  krocht (onderaardse ruimte); heel vaak onder koor van een kerk (-kryptein: Gr. verbergen)
 • curvilinear style
  tweede helft van de decorated style gekenmerkt door ineenvloeiende lijnen (zie: flamboyant)
 • dadaïsme
  kunstrichting tussen 1915 en 1924 die de absurditeit en het toevallige in het leven benadrukte (-dada: F. stokpaardje)
 • dakruiter
  klein bouwsel schrijlings op de nok van een dak
 • dakstoel
  getimmerte waarop het dak rust; kapgebint
 • dalle de verre
  gegoten glastegel .(F.)
 • Danziger glas
  soort antiekglas met vele slierten
 • daskwast
  brede kwast van dassenhaar, voor op het glas uitstrijken van de grisaille verf
 • decorated style
  in Engelse gotiek XIIId-XIVb, gekenmerkt door geometrisch maaswerk later door kromme lijnen (curvilinear)
 • del.
  = delineavit (L.: heeft getekend; b.v. in een glas-in-loodraam de naam van de glazenier -niet de ontwerper-
 • De Stijl
  beweging in de Nederlandse kunst, opgericht in 1917; gebruik van primaire kleuren, gecombineerd met zwart, wit en grijs in rechte lijnen
 • Deutsche Werkbund
  Duitse organisatie van architecten en ontwerpers, opgericht in 1907, gericht op de verbetering van het kunstnijverheidsonderwijs en verhoging van de kwaliteit
 • diamantsnijder
  glassnijder met een diamanten punt
 • dichromatisch glas
  glas dat intensief met metaaloxiden is behandeld; het verandert van kleur als er van een andere hoek naar gekeken wordt (-dichromaat:di- G. dubbel, chroma: G. kleur)
 • diptychon
  tweedelig kunstwerk als twee deuren/deurtjes aan elkaar (-diptychos: Gr. dubbelgevouwen)
 • doksaal
  = oksaal (-dorsaal: L. achter de rug)
 • donjon
  woontoren (-dominium: L. heerschappij)
 • doxaal
  = oksaal
 • draadglas
  = filigraanglas
 • driepas
  uit drie cirkelvormige, elkaar snijdende, bogen samengesteld element in maaswerk
 • dwarsbeuk
  = transept
 • dwarsschip
  = transept
 • echinus
  ronde kussenvorm tussen schacht en dekplaat bij Dorische zuilen (-echinos: Gr. zeeëgel)
 • eclecticisme
  filosofie die uit diverse richtingen is samengesteld (-eklegein: G. uitkiezen)
 • eglomisé
  glasschildering met gouden achtergrond (naar de Franse kunsthandelaar Glomy)
 • Egyptisch kruis
  kruis als een Ank-teken
 • emailverf
  halftransparante brandverf, die zich niet met het glas verbindt en dus na langere of kortere tijd kan afbladderen; in zwang sinds XVI (email - L. smaltum: smelt)
 • encaustiek
  met was ingebrande verf (enkaustikos: G. ingebrand)
 • entablement
  horizontaal bouwdeel boven de zuilenrijen, bestaande uit architraaf, fries en kroonlijst = hoofdgestel
 • entasis
  lichte bolling in het profiel van een zuil
 • epoxy(hars)
  synthetische, kleurloze lijm, gebruikt als opvulmiddel (-epi: G. op, oxygenion: G.zuurstof)
 • etsen
  met behulp van fluor-waterstof het geheel of gedeeltelijk weghalen van een laag glas van plaqué-glas.
 • exedra
  uitbreiding van een gebouw met een halfcirkelvormige bouw (-ex: G. uit, hedra: G. zetel)
 • Fachhochschule
  in Duitsland; vorm van hoger onderwijs, die toepassing georiënteerde studies op wetenschappelijke basis aanbiedt (University of Applied Studies), b.v Fachhochschule Krefeld, waar Johann Thorn Prikker zijn vernieuwing van de glasschilderkunst begon en waar Sibylle Gielen haar opleiding volgde
 • faience
  glazuur op aardewerk (-naar It. stad Faenza)
 • facet
  geslepen vlak (-facies: L. gezicht)
 • fatimidische stijl
  kunststijl in de Islam, genoemd naar de nakomelingen van Fatimida, een dochter van Mohamed
 • fauvisme
  richting in de kunst 1905– 1910; harmonie tussen emotie en decoratieve expressie (-fauve: Fr. wild dier)
 • favrile glas
  = irisé glas
 • fecit
  L.:“heeft gemaakt” op een kunstwerk de naam van de maker
 • filigrainglas
  Venetiaans glas, waarin kleurige, dunne, gekleurde glazen draden in een glas worden meegesmolten/geblazen (-fil: F. draad; grain: F. korrel)
 • flamboyant
  (=vlammend) stijl met vlamvormige elementen, b.v. in de late gotiek (in Engeland: curvilinear style) (-F. vlammend)
 • flamboyant maaswerk
  maaswerk in vlam en blaas vormen
 • flessenglas
  glas in vijf delen gesneden uit een geblazen rechthoekige fles
 • floatglas
  v.a. mi XX door Pilkington uitgevonden glas, gegoten op een laag vloeibaar tin
 • formalisme
  een kunsttheorie die zegt dat het kunstwerk zelf een gevoel moet weergeven, niet bepaald door mimesis, e.d.
 • fresco
  (It. vers) muurschildering op natte kalklaag
 • fries
  middelste deel van een entablement tussen architraaf en kroonlijst (-F. frise)
 • fritte
  (It.) glaskorrels
 • fronton
  bekroning van een gevel, ingang of venster in de vorm van een driehoek, boog of een afgeleide van beide.(-front-: L. voorhoofd)
 • fusen
  (spreek uit: fjoezen) E. samensmelten (-fusum: L. samengesmolten)
 • fusetechnieken
  technieken om glas, in allerhande vormen, met elkaar te versmelten; zij waren al bekend in de Romeinse tijd, maar in vergetelheid geraakt en weer tot leven gebracht in het laatste kwart van XIX (b.v. Emile Gallé); nu zeer populair bij glaskunstenaars
 • futurisme
  een in Italië ontstane stroming in de kunst op het einde van XIX, los te komen van bestaande normen en vormen; een tweede generatie futurisme kwam op na WO2
 • gaanderij
  lange overdekte gang
 • gaffelkruis
  kruis in de vorm van een hoofdletter Y
 • galerij
  = gaanderij
 • gargouille
  waterspuwer (-gurges: L: draaikolk, gula: L. bek)
 • geëtst glas
  niet afgeplakte/afgedekte delen worden met zuur weggehaald
 • gelaagd antiekglas
  = plaqué
 • gelaagd glas
  (modern) glas bestaand uit meerdere lagen, gescheiden door ingesmolten kunststof
 • gelamineerd
  F. laminer: pletten; bij glas het samenstellen van meerdere lagen glas meestal met een laagje kunststof ertussen
 • geometrisch maaswerk
  vroegste vorm van staaftracering in symmetrisch patroon (-Geometria: G. landmeetkunde)
 • Georgian style
  Engelse stijl XVIII, vorm ontleend aan Wren met Palladiaanse elementen
 • geslingerd glas
  = kroonglas
 • gewalst glas
  glas in hete toestand bewerkt met wals (met motieven)
 • gewelf
  boogvormig plafond
 • gewelfrib
  ondersteuningsrib aan het gewelf
 • gezandstraald glas
  niet afgedekt glas wordt mat gestraald
 • glasatelier
  atelier/werkplaats waar (vlak)glas wordt gemaakt
 • glasbewerkingen
  allerlei bewerkingen van glas, zoals branden, etsen, fusen, lamineren, appliqueren, enz.
 • glascilinder
  cilinder van glas, die verwarmd en opengesneden wordt en gevormd wordt tot een glasplaat, m.n. antiekglas
 • glas in lood
  inéén vlak in lood gevatte stukjes glas toegepast in vensterafsluitingen, lampen, e.d.
 • glas in beton
  in beton gevatte stukken glas (dalle de verre); het beton is geïntegreerd onderdeel van de compositie
 • glas in staal
  opengesneden plaat staal voorzien van glas in de openingen
 • glas kappen
  vorm geven aan glas door kappen
 • glasjuwelen
  (gefacetteerde) geslepen of gegoten stukken glas
 • glasknoop
  = ossenoog
 • glaslijmsoorten
  vele soorten met diverse toepassingstechnieken
 • glasmozaïek
  niet transparante toepassing van glas in specie
 • glaspaleis
  groot gebouw in glas en (meestal) metalen frames
 • glasraamschenker
  schenker van een glas-in-loodraam, die zich gewoonlijk liet afbeelden in het glasraam
 • glasrestauratie
  terugbrengen, zoveel mogelijk, van een glaskunstwerk in de oorspronkelijke staat, rekening houdende met de eigen glasgeschiedenis; tegenwoordig zodanig dat de restauratie later ongedaan gemaakt kan worden; hierbij komt het aan op kennis, inzicht en handvaardigheid van de restaurateur
 • glasschilder
  kunstenaar in vlakglas
 • glasschilderbewerkingen
  bewerkingen die de glasschilder en de glazenier toepassen
 • glas snijden
  met een glassnijder vlakglas snijden naar sjabloon
 • glassnijder
  apparaat in diverse soorten, naar gelang doel, handigheid, duurzaamheid, enz. om vlakglas te snijden
 • glassoorten
  antiekglas, neuantik, spectrum, float, getrokken, gepolijst, kathedraal, gewapend, opaal, opaline, plaqué, gelaagd, ...
 • glastegel
  = dalle de verre
 • glasverf
  een heldere glasvloeistof met metaaloxiden in poedervorm, met water of azijn aan te mengen die bij het branden versmelt met het glas
 • glasverzilvering
  aanbrengen van een dun (kwik-)zilverlaagje op blank glas, zodat het glas spiegelt
 • glazenier
  de uitvoerder van een vlakglasontwerp tot glasraam (kan de glasschilder zelf zijn)
 • glazuur
  glasachtige laag
 • gordelboog
  dwars op de lengteas geplaatste boog tussen twee gewelfvlakken
 • gordijngevel
  = vliesgevel
 • gording
  horizontale balk ter ondersteuning van de dakconstructie
 • gotiek
  stijl ontstaan in XII gekenmerkt door de spitsboog (-gothicus: L. barbaars)
 • goudglas
  glas met ingesmolten bladgoud, populair in II-IV
 • graatgewelf
  gewelf dat ontstaat doordat twee tongewelven elkaar snijden
 • graffito
  = sgraffito
 • Grieks kruis
  kruis met 4 gelijke armen
 • grisaille
  brandverf, samengesteld uit ijzeroxide en glaspoeder; versmelt bij het branden met het glas (-ris: F. grijs)
 • grisailleren
  (grisailler is grijs schilderen) aanbrengen van grisaille op glas
 • grisaillevenster
  in ornament grisaille-geschilderd vooral v.a XII onder invloed van de cisterciënzer monniken
 • gruisijzer
  = gruizelijzer
 • gruistang
  tang om mee te gruizen
 • gruizen
  het afknabbelen van glasranden tot de verlangde vorm is verkregen
 • gruizelijzer
  werktuig waarmee gegruisd wordt
 • gulden snede
  verhouding van de zijden van een driehoek, die zowel hypothetisch als esthetisch het mooist gevonden wordt, overeenkomende met een verhouding van 1: 0,62
 • halfzuil
  een uit de muur stulpende halve zuil
 • hallenkerk
  meerbeukige kerk, waarin de beuken/schepen even hoog zijn
 • haut-reliëf
  (Fr.) reliëf waarin de figuren voor meer dan de helft boven het vlak uitsteken
 • historisme
  stroming in de beeldende kunst ontstaan in XIX teruggrijpend op het verleden
 • hogel
  siermotief in de vorm van een kruisblad
 • holglas
  holle glazen voorwerpen
 • hoofdgestel
  = entablement
 • ikoon (icoon)
  afbeelding in Grieks Orthodoxe stijl (-eikoon: G. afbeelding)
 • ijsbloemglas
  door de hete glasmassa te bestrooien met glassplinters verkregen effect als van ijsbloemenimpost
 • irisé-glas
  glas waarop een dun laagje metaalzout is ingebrand, waardoor interferentiekleuren ontstaan, zoals bij zeepbellen
 • intarsie
  inlegwerk in ev. diverse kleuren, in ev. diverse materialen
 • isothermisch beglazing
  systeem waarin het, ongekitte, glas-in-loodraam wordt geplaatst in een dubbele beglazing
 • IHS
  in Griekse letters het begin van de naam Jezus; door keizer Constantijn misbruikt door het in het Latijns schrift te laten lezen als afkorting voor In Hoc Signo (vinces) (in dit teken zult gij overwinnen) om vrede-gerichte Christenen te brengen tot een houding van“Sieg heil”
 • ijsglas
  glas met craquelé oppervlak
 • imitatie
  nabootsing (-imitare: L. nabootsen)
 • incrustatie
  inlegwerk (-incrustare: L. met een laag bedekken)
 • intarsia
  inlegwerk (-tarsia: Arabisch korstvorming)
 • iriserend
  kleuren als van een olievlek (-iris: G. regenboog)
 • Jean Cousin verf
  glasverf vooral voor vleeskleur; uitgevonden door Jean Cousin XV
 • Jeruzalem kruis
  een krukkenkruis met kleine kruisjes in elk van de viervlakken
 • Jugendstil
  stijlvernieuwing in Europa tussen 1890 en 1910 = Art nouveau (F.), Moderne Style (E.)
 • kabinetglas
  (= D. Kabinettscheibe) in contour- en grisailleverf en zilvernitraat beschilderde plaat glas
 • kalf
  horizontale tussendorpel in een kozijn
 • kapiteel
  kopstuk op een zuil of pilaar (-capitellum: L. hoofdje)
 • Karolingische kunst
  VIII-X, een renaissance van laat-Romeinse en Noord-Europese kunst; stichting van hofscholen
 • karton
  één op één tekening van het ontwerp, waarop de loodlijnen in ieder geval zijn aangegeven en de soorten en kleuren glas
 • kathedraalglas
  transparant, machinaal gewalst glas met een gelijkmatige versierde oppervlakte structuur
 • klaverkruis
  kruis met gelijke armen eindigend in een driepas
 • Keltisch kruis
  lijkend op een Latijns kruis met een cirkel met als draaipunt de kruising van de twee balken
 • keramisch mozaïek
  stukjes (ev. geglazuurde) keramiek in specie ingelegd
 • kieselmozaïek
  mozaïek in kiesels
 • klassieke bouworden
  Aeolisch, Dorisch, Ionisch, Korinthisch, Toscaans
 • klooster
  leefgebouw van monniken of nonnen (-claustrum: L. slot)
 • kloostergang
  overdekte galerij rond een kloosterhof
 • kloostergewelf
  het samenkomen van twee tongewelven haaks op elkaar
 • kloostervenster
  een raamopening met een glas-in-loodvenster boven en een luik onder
 • koepel
  gebouwde halve bol of ellipsoïde dakconstructie in de vorm van een koepel
 • koor
  oostzijde van een kerk, waarin zich meestal het altaar bevindt, en ook de banken van de kapittelheren, monniken of nonnen (-choros: G. (plaats voor) reidans)
 • kooromgang
  ruimte om het koor, meestal verlengde van de zijbeuk.
 • koperfolietechniek
  = tiffanytechniek
 • korbeel
  = kraagsteen (-corbellus: L. raafje)
 • kozijn
  omranding van raam of deur
 • kraagsteen
  uit het muurwerk kragend (uitstekend) element waarop andere bouwelementen steunen
 • krekkeltang
  = gruistang
 • kroonglas
  met de blaaspijp een bol glas uit de oven, blazen en draaien, bol open knippen en uitslingeren tot maximaal 125cm; het middenstuk dat aan de glaspijp zit levert de Butzen
 • kroonlijst
  hoofdlijst onder de aanzet van het dak, bekroning van het entablement
 • kruisbeuk
  = transept
 • kruisbloem
  gotische pinakel- of gevelversiering in de vorm van een bloemknop of gekrulde bladkroon
 • kruisgewelf
  gevormd door twee elkaar snijdende tongewelven
 • kruiskozijn
  raamkozijn dat in vieren gedeeld is
 • kruisrib
  kruislings dragende boog van een gewelf
 • kruisribgewelf
  gewelf met vierhoekige plattegrond, waarvan de gewelfkappen steunen op een stelsel van diagonale dwars- en langribben.
 • kruisvenster
  raam in het verleden, waarbij de bovenste ramen in glas-in-lood de onderste ramen met luiken zijn ingevuld
 • krukkenkruis
  kruis met 4 gelijke armen, die worden afgesloten met een balkje, dat uitsteekt boven en onder de balk
 • lancetboog
  smalle spitsboog (-lancea: L. lans)
 • lantaarn
  licht doorlatende bekroning van een koepel of een toren (-lanterna L. - lampter: G. lantaarn/lamp)
 • latei
  balk boven een kozijn
 • Latijns kruis
  een kruis met een lange en drie korte armen
 • Legenda Aurea
  boek waarin de levens van de heiligen staan beschreven, rond 1275 geschreven door Jacobus de Voragine (-L.: gouden verhalen)
 • lessenaarsdak
  dak metéén schuine zijde (b.v. boven een zijbeuk)
 • lichtbeuk
  (clerestorium) bovenste muurdeel met doorlopende vensterreeks van het middenschip
 • licht
  gedeelte van een venster tussen twee vensterstijlen
 • lichtbeuk
  bovendeel met vensters van het middenschip dat uitsteekt boven de daken van de zijbeuken
 • lierne
  decoratieve rib in een gotisch gewelf, die niet uit de muur voortkomt en de middensluitsteen niet raakt
 • liseen
  uitspringende verticale muurpijler in de muur verbonden
 • litho-procédé
  op papier gelithografeerde voorstelling in glasverf, met de verfkant geplaatst op glas en ingebrand
 • Lombardische kunst
  kunststroming VI-VIII in noord tot midden Italië in een soort menging van Oostromeinse en Noordeuropese kunst
 • loodkern
  meestal 1,6 mm breed, opstaand tussen de loodflenzen; kan verstevigd zijn met messing of staal
 • loodstrip
  H-vormig geprofileerde smalle strook lood waarin het glas wordt vastgehouden
 • loodtekening
  patroon van loodstrips
 • Lotharings kruis
  Kruis met een korte en een lange dwarsbalk
 • luchtboog
  steunboog bij gotische gebouwen tussen steunbeer en muur van middenschip
 • lunet
  steekkap, die ontstaat door de haakse doorsnijding van een tongewelf door een lager tongewelf en wordt beëindigd door een halfronde opening (-luna: L. maan)
 • lustre
  (E.) dunne glanzende stof met weerschijn
 • maaswerk
  (tracering) onderverdeling van vensters, borstweringen, e.d.
 • mausoleum
  naar koning Mausolos van Halikarnassos (4e eeuw v.C.) genoemd monumentaal grafmonument
 • mal
  voorbeeld in natura, waarnaar iets gemaakt wordt
 • Maltezer kruis
  kruis waar de gelijke balken een v-vorm hebben
 • medaillonvenster
  boven elkaar geplaatste medaillons in een raam
 • melkglas
  glas in melkwitte kleur door toevoeging van beenderas, tinoxide; licht doorlatend, maar ondoorzichtig
 • melt
  gloeiend glasmengsel
 • Merovingische kunst
  V-VIII in NW-Europa
 • middenschip
  hoofdbeuk van een kerk vanaf de ingang tot aan koor of viering
 • misericorde
  met snijwerk versierde rustklamp tegen opklappende zitting van een koorgestoelte (-misericordia: L. medelijden)
 • Modern Style
  = Art Nouveau (F.), Jugendstil (D)
 • modulor
  systeem van afmetingen bij Le Corbusier: man met opgestoken hand: totale lengte 2260 mm, bovenkant hoofd 1829 mm, navel 1130 mm
 • mofglas
  = antiekglas
 • montant
  geprofileerde verticale onderverdeling van een raam, uitgevoerd in metselwerk of natuursteen
 • monumentale kunst
  (wie beschrijft de perfecte definitie?
 • mousselineglas
  gezandstraald, mat gefigureerd vensterglas (naam n.a.v. motiefje op stoffen afkomstig uit het Turkse Mosul)
 • mozaïek
  samengevoegde stukjes natuursteen, glas, kiesels, keramiek en ev. andere materialen tot een werk (-musaicus: L. van de muzen)
 • muffled glas
  vlakglas met een fijn golvend lijntje; gewalst; zachte waas
 • muurglas
  = verre murail
 • musivisch glas
  kleine in lood gevatte stukjes glas als mozaïek
 • nabisgroep
  kunstenaarsgroep in Parijs 1888-1895 in symbolische vormentaal
 • narthex
  voorhal van (vroeg-christelijke, vroeg-middeleeuwse) kerk
 • neogotiek
  op het Gothisch geïnspireerde (bouw)stijl
 • neoromaans
  op het Romaans geïnspireerde (bouw)stijl
 • neoclassicistisch
  een nieuw stroming om de kunst van de klassieken te doen herleven
 • neu-antik
  industrieel nagebootst antiek glas in glad oppervlak en zeer gelijkmatig
 • neut
  = kraagsteen
 • noodlood
  loodstrip die een scheur in het glas afdekt, zonder de scheur te verlijmen
 • opus reticulatum
  (L.) muurwerk met netwerkoppervlak (zie verder andere vormen van Romeins opus (b.v. spicatum, mixtum, etc.)
 • occhio
  Italiaans oogvenster
 • oculus
  klein rondlicht boven in een gotische venstertracering (L. oog)
 • ojief
  in maaswerk profiel van een in- en uitgezwenkte S-lijn
 • ojo de buey
  = ossenoog in het Spaans
 • oksaal
  (doksaal) versierde afscheiding tussen koor en middenschip in een kerk
 • oogvenster
  rond venster zonder maaswerk
 • opdrachtgevers
  koningen, edellieden, geestelijken, gildes, particulieren, enz.
 • opwrijvertje
  klein, scherp spateltje van hout, been of kunststof om loodstrips mee open te vouwen en glad te strijken
 • opaalglas
  gefigureerd glas, deels lijkend op melkglas
 • opaline
  een transparante variëteit van melkglas
 • opalisent glas
  = opaliserend glas
 • opaliserend glas
  marmerachtig gekleurd glas, geïntroduceerd door John La Farge en Louis Comfort Tiffany
 • opgelegd glas
  = plaqué glas
 • ossenoog
  middenstuk van kroonglas
 • oud-antiek
  = antiek glas
 • overstek
  deel van een plat dak dat voorbij de gevel steekt
 • overstraling
  optisch verschijnsel waarbij lichtgekleurd of blank glas, dat omgeven is door donker glas of bouwmateriaal een overbelicht effect geeft
 • oxaal
  = oksaal
 • Palladianisme
  bouwstijl geïnspireerd op de werken van Palladio
 • paneel
  rechthoekig onderscheiden plat vlak (-panel: F. lap)
 • parabool
  kegelsnede evenwijdig met het raakvlak
 • pâte de verre
  gebakken gekleurde glaspasta in wisselende kleuren, gebruikt als imitatie van halfedelstenen; in XIX ook voor glazen voorwerpen (-pâte: F. deeg, de: F. van, verre: F. glas)
 • pendentief
  boldriehoek of holle gewelfzwik, die de hoeken van een vierkante of veelhoekige ruimte verbindt met een ronde koepel
 • peristylium
  door een zuilengalerij omgeven binnenplaats (-peri: G. rondom, stylos: G. zuil)
 • perpendicular maaswerk
  sobere maaswerkstijl, opvolger van de vloeiende stijl, gekenmerkt door verticale lijnen, (XIVd-XVIc) Engeland)
 • perpendicular stijl
  laatste fase van Engelse gotiek (XIVd - XVIc), volgend op de decorated stijl, overheerst door verticale lijnen
 • Petrus kruis
  een omgekeerd Latijns kruis
 • pijler
  hoekige of ronde, vrijstaande schachtvormige ondersteuning van een boog, een entablement, e.d.
 • pilaar
  = pijler
 • pilaster
  vierkante of halfronde halfzuil in het muurwerk, voorzien van een basement en kapiteel (-L. pilastrum)
 • pinakel
  siertorentje (-L. pinnaculum - L. pinna: veer)
 • pinxit
  heeft geschilderd
 • plaattracering
  maaswerk waarbij eenvoudige figuren zijn uitgesneden; vroeg-gotisch
 • plaqué
  vlakglas in meerdere kleurlagen op elkaar
 • plastiek
  vormgegeven gestalte (-plassein: G. vormen)
 • plastisch
  vormgegeven (-plassein: G. vormen)
 • platereske stijl
  versieringssysteem in de architectuur in Spanje XV-XVI gelijkend op versieringen aangebracht door zilversmeden (-platere: Sp. zilversmid)
 • plattegrond
  tekening van het grondvlak
 • polygonaal
  (-G. veelhoekig)
 • polychromie
  schildering in veel kleuren (G. polu: veel; chromos: kleur)
 • portaal
  poortruimte (-porta: L. poort)
 • porticus
  (L.) zuilengalerij
 • pot-metal glas
  glas dat met behulp van metaaloxiden gekleurd wordt terwijl het nog in gesmolten toestand verkeert
 • preraffaëlieten
  Engelse kunststroming XIX die haar voorbeeld vindt bij de Rafaëlithische schilderkunst
 • pseudobasiliek
  basiliek zonder vensters in de hoofdbeuk
 • radvenster
  rondvenster waarvan de stijlen als wielspaken vanuit een middenring uitstralen
 • renaissance
  stijl die de middeleeuwse stijl afzweert door imitatie van de klassieken, die ontstond in Italië (-F. wedergeboorte)
 • rechtlijnig maaswerk
  ontwikkeling van de perpendicular stijl, gekenmerkt door een systeem van verticaal doorgetrokken rechthoekige vensterpanelen
 • retabel
  opstand achter op een altaar (-retrotabulum: achterzijde van de tabel)
 • rib (van een gewelf)
  stenen strook tegen de onderzijde van een gewelf
 • ribtracering
  = staaftracering
 • risaliet
  bouwonderdeel aan de gevel dat over de gehele lengte vooruitspringt (-risalto: It. uitbouw)
 • rococo
  stijlperiode in XVIII, gekenmerkt door (een overdaad aan) ornament (-rocaille: F. schelp)
 • Romaans
  stijlperiode uit XI, soms doorlopend tot XIII, gekenmerkt door m.n. ronde bogen, zware pijlers, dikke muren, e.d.
 • roosvenster
  groot rondlicht gevuld met maaswerk, bestaande uit rozetten, drie-, vier-, en veelpassen in concentrisch schikking
 • ruitje
  ruitvormig of rechthoekig glasschijfje
 • Russisch kruis
  kruis met een lange dwarsbalk, erboven een korte balk en onde de lange dwarsblak een korte, schuine kleine dwrasbalk
 • satineren
  glas bewerken met zuur zodat een mat, satijnachtig oppervlak ontstaat
 • schachtring
  patronen, aangebracht op de zuilschachten, vooral in de Romaanse kunst
 • schalk
  colonet of halfzuil als flankering van een pijler
 • scheiboog
  boog die de middenbeuk scheidt van de zijbeuk
 • Scheldegotiek
  vroege gotiek XIII die zich verspreidden vanuit Doornik
 • schilddak
  dak aan de korte zijde in driehoekige vorm van het dak
 • schip
  romp of hoofdbeuk van een kerk tussen ingang en dwarsbeuk
 • schoor
  een schuin geplaatste steunbalk
 • Seagram building
  wolkenkrabber in New York; ontwerp Ludwig Mies van der Rohe; functionele esthetiek; voorbeeld van corporate modernism
 • Sezession
  beweging om afstand te nemen van de gevestigde orden
 • sgraffito
  monumentale techniek in verschillende lage gekleurd cement, die in reliëf worden uitgesneden (-It. graffito)
 • Sibylle
  mythologische waarzegster
 • silk-screen methode
  overbrengen van fotografische voorstellingen middels zeefdruk en brandverf op glas
 • sjabloon
  gesneden vorm voor het snijden van glas of om glas te bedekken bij het zandstralen
 • sjabloonmes
  mes om sjablonen te snijden
 • sjabloonschaar
  schaar om sjablonen te knippen, m.n. waarbij de loodkern wordt uitgespaard
 • sluitsteen
  middelste steen in een gemetselde boog of gewelf
 • snij-ijzer
  ijzer met punt die verhit wordt om het glas te doen barsten
 • snij-tekening
  tekening waarop de loodlijnen duidelijk zichtbaar zijn
 • sokkel
  zuilvoet (-socculus: L. sandaal)
 • specie
  mengsel van water, zand en cement en/of kalk in de bouw (-specere: L. zien)
 • spant
  een balk ter ondersteuning van gordingen en het dakbeschot
 • spitsbooggewelf
  gotisch gewelf
 • staaftracering
  maaswerk waarbij de patronen worden gevormd door dunne ribben (XIII)
 • steekbalk
  een korte balk, aan een zijde opgelegd, aan de andere opgevangen door een schoor
 • steekbalkkap
  hierbij draagt de steekbalk een deel van het kapgebint
 • steekkap
  klein gewelf of kapconstructie, dat in een groter gewelf of kap insnijdt
 • stergewelf
  gewelf in de vorm van een ster
 • steunbeer
  (contrefort) dwars op de buitenmuur gezette steunmuur
 • stoa
  (G.) zuilengalerij
 • straalgewelf
  gewelf boven een veelhoekig vlak
 • straalkapel
  kapel aan koor of kooromgang
 • stuc
  pleisterwerk
 • swastika
  hakenkruis
 • tabernakel
  kastje voor het bewaren van de hosties in de kerk (L. -tabernaculum: hut)
 • tamboer
  cilindrische of polygonale onderbouw van koepel (-tanbur: Ar. trom)
 • tapijtglas
  glazen kraalsnoeren in vlechtwerk in glas ingesmolten, in 1931 door de architect Walenkamp uitgevonden
 • Tau kruis
  kruis in de vorm van een hoofdletter T
 • terracotta
  aardewerk (-It. gebakken aarde)
 • Theophilus
  begin XII , Benedictijnse monnik Rogerus van Helmarshausen, zich noemende Theophilus Presbyter, schreef“schedula diversarum artium”, die de technieken van het middeleeuwse vakman beschrijft, o.a. de glasschilderkunst.
 • tincraquelétechniek
  matte irisélaag, geplaatst op een glasblaas; dit laagje barst bij uitzetting en verhitting met smalle en brede “scheurtjes”, procédé uitgevonden door A.D. Copier
 • tetrakonchos
  een variant op de centrale bouw, zodanig dat aan de vier zijden van het (kerk)gebouw absiden worden aangebouwd
 • tierceron
  rib in een gotisch gewelf tussen gordel- en kruisribben
 • tiffanytechniek
  kleine stukjes glas in koper vatten en aan elkaar solderen
 • timpaan
  driehoekige gevelplaat, op zuilen of boven vensters (-tympanon: G. pauk)
 • tongewelf
  gewelf met halfcirkelvormige doorsnede, zonder gordelbogen e.d.
 • toot
  uitstekende punt in maaswerk
 • tracering
  = maaswerk (-tracer: F. lijn trekken -trahere L: trekken)
 • traceerwerk
  maaswerk in een venster
 • transept
  dwarsbeuk, kruisbeuk, dwarsschip; horizontale 'balk' van het kruis van een kerk (-trans: L. over(schrijdend), saeptum: L. omheining)
 • travee
  (-F.) ruimte tussen twee balken, gewelfvak in een kerk
 • triforium
  in de muurdikte van de schipwand uitgespaarde loopgang boven de scheibogen, aan de zijde van het middenschip open met bogen en tracering; (oorspronkelijke opening met drie bogen; open loopgang tussen arcades en lichtbeuk; naam soms gebruikt i.p.v. galerij) (-L. driezuilenruimte)
 • triomfboog
  boog tussen schip of viering en het koor in een kerk
 • tromp
  (-F. trompe: buis)
 • tympaan
  = timpaan
 • tussengoudglas
  (D. Zwischengoldglas) in goudfolie uitgesneden motief, geperst tussen twee glaslagen; bekend vanaf II
 • type
  OT-feit dat een NT-feit prefigureert (-tupos: G. stoot)
 • typologisch venster
  venster met typen
 • vakwerk
  wandconstructie uit houten stijlen opgevuld met vlechtwerk van takken en leem, later ook baksteen
 • veelpas
  uit diverse cirkelvormige, elkaar snijdende, bogen samengesteld element in maaswerk
 • venster
  (-fenestra: L. venster) opening voor (dag)licht
 • vensterglas
  glas voor normale ramen (verschillend in de tijd)
 • vensterstijl
  verticale schacht waardoor een venster in lichten wordt verdeeld
 • verre murail
  (F.) muurmozaïek uit gebrandschilderde glasscherven. Door Joep Nicolas ontwikkeld procédé op melk- of opalineglas
 • versmelten
  = fusen
 • versuikeren
 • verzouten
 • vidimus
  “wij hebben gezien”, schetsontwerp voor een glas-in-loodraam
 • viering
  kruising van langschip en dwarsschip in een kerk (of ander gebouw)
 • vieringtoren
  torenvormige, meestal open, bekroning van een viering
 • vierpas
  uit vier passen (slagen met een cirkel) samengestelde vorm van maaswerk
 • vijfpas
  uit vijf cirkelvormige, elkaar snijdende, bogen samengesteld element in maaswerk
 • visblaas
  maaswerkmotief in de vorm van een visblaas
 • vliesgevel
  een niet dragende gevel die vóór de draagconstructie langs wordt aangebracht
 • vloeiend maaswerk
  ribtracering met meer in- en uitgezwenkte lijnen (XIV)
 • vloeismeltmiddel
  meestal soda bij glasfabricage; voor glasverf borax
 • voluut
  spiraalvormige versiering (-volvere: L. ronddraaien)
 • waaiergewelf
  ribgewelf waarvan de ribben als een waaier uit een steunpunt oprijzen
 • waterstaatskerk
  kerk in NL gebouwd tussen 1824 en 1850 onder toezicht van ingenieurs van Rijkswaterstaat
 • westwerk
  het westelijk deel van een kerk (bij georiënteerde kerken)
 • wiebertje (ruit)
  glasruitje in de vorm van een wiebertje
 • wimberg
  steile driehoekige bekroning van een gotisch portaal of venster.
 • windijzer
  = bindroede
 • zaalkerk
  kerk bestaande uit een ruimte zonder zuilen e.d.
 • zadeldak
  dak met twee schuine zijden
 • zandstralen
  met behulp van een compressor zand (volgens sjabloon) op een plaat glas spuiten, zodat het onbedekte gedeelte mat wordt; ook gebruikt voor het maken van mousselineglas en glasreliëf
 • zeefdruk
  met een raamwerk van fijn gaas, met rakel en inkt in de vorm van de sjabloon op de beelddrager overgedragen vorm
 • zijbeuk
  een rechte ruimte, gedekt door een lessenaarsdak, evenwijdig aan het middenschip
 • zilvergeel
  glasverbinding met zilver, meestal zilvernitraat, waardoor door branden diverse kleuren geel worden verkregen; vanaf begin XIV
 • zilvernitraat
  salpeterzuur met zilver gemengd
 • zonnekruis
  gelijkbalkig kruis in een cirkel
 • zuil
  "paal", in de bouw